Lịch thi Chứng chỉ tiếng Đức ECL 2023

Lịch thi ECL B1, Đăng ký thi ECL 2023, Lịch thi ECL 2023 tại Hà Nội TP Hồ Chí Minh, ECL - Việt Nam
 
THÔNG TIN VỀ CÁC KỲ THI ECL TIẾNG ĐỨC CỦA NĂM 2023
Kỳ
Ngày thi Đọc, Viết, Nghe
Ngày thi Nói
Hạn đăng ký thi (*)
Ngày có kết quả (dự kiến)
Ngày trả bằng (dự kiến)
1
3/2/2023 (B1)
4/2/2023 (B2)
4 và 5/2/2023
17h 9/1/2023
6/3/2023
3 - 7/4/2023
2
31/3/2023 (A2, B1)
1/4/2023 (B2)
1 và 2/4/2023
17h 6/3/2023
2/5/2023
29/5/2023 - 2/6/2023
3
9/6/2023 (B1)
10/6/2023 (B2)
10 và 11/6/2023
17h 11/5/2023
10/7/2023
7 - 11/8/2023
4
15/8/2023 (B1)
16/8/2023 (B2)
19 và 20/8/2023
17h 17/7/2023
15/9/2023
16 - 20/10/2023
5
29/9/2023 (B1)
30/9/2023 (B2)
30/9/2023 và 1/10/2023
17h 31/8/2023
30/10/2023
27/11/2023 - 1/12/2023
6
24/11/2023 (A2, B1)
25/11/2023 (B2)
25 và 26/11/2023
17h 2/11/2023
26/12/2023
22 - 26/1/2024
 
Nếu xem link bằng điện thoại, các bạn copy link vào ứng dụng trình duyệt (safari, chrome, ...) và xoay ngang màn hình để xem được toàn bộ thông tin.
(*) Cũng là hạn tiếp nhận lệ phí thi. Sau hạn này, ngừng tiếp nhận xử lý mọi thông tin. Không có ngoại lệ nào được chấp nhận.
* Năng lực và Ngôn ngữ:
“ECL” - ECL là chữ viết tắt của Tổ chức châu Âu về công nhận Chứng chỉ đạt được trong Ngôn ngữ Hiện đại.
Trách nhiệm chuyên môn của những bài kiểm tra ngôn ngữ “ECL” - ECL là chữ viết tắt của Tổ chức châu Âu về công nhận Chứng chỉ đạt được trong Ngôn ngữ Hiện đại - được đảm nhiệm bởi một trường đại học có uy tín ở nước sở tại cho ngôn ngữ đó mà xây dựng các bài kiểm tra và đánh giá các bài luận. Trên cơ sở các tiêu chí thống nhất được thiết lập trong đoạn đầu của tiêu chuẩn, các kỳ thi ECL có thể được tổ chức bằng các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Hungari, Ý, Ba Lan, Rumani, Bulgari, Serbia, Slovak, Nga, Tây Ban Nha, Croatia, Séc và Do Thái.
* Đặc điểm của hệ thống bài kiểm tra:
Nội dung và Giá trị pháp lý chung của các bài kiểm tra đã được thiết lập sau những nghiên cứu chuyên sâu được thực hiện bởi các chuyên gia và các bài kiểm tra thí điểm đối với các nhóm đối tượng cụ thể. Kỳ thi ECL kiểm tra đánh giá khả năng nói và viết của thí sinh trong việc sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày một cách thiết thực, chuyên nghiệp; về các chủ đề cá nhân ở các mức độ phức tạp khác nhau.
* Tính chất so sánh:
Tính chất so sánh là một trong những đặc tính quan trọng của các bài kiểm tra ECL. Để đảm bảo điều này, việc kiểm tra cũng như các tài liệu bài thi và chứng chỉ được xây dựng trên nguyên tắc thống nhất. Theo những nguyên tắc này, các thông số và tiêu chí đánh giá và các loại nhiệm vụ đặt ra đều giống nhau ở mỗi ngôn ngữ.
* Sự tin cậy:
Mỗi chuyên gia thành viên của Tổ chức chịu trách nhiệm cho việc xây dựng bài kiểm tra và chấm điểm bằng ngôn ngữ bản địa của họ. Để đảm bảo độ tin cậy tối đa cho các bài kiểm tra ECL, tất cả phải được kiểm tra trước, những người lập ra bài kiểm tra và những người chấm điểm phải được đào tạo trước mỗi đợt thi và một hệ thống chấm thi kép được sử dụng (hai người hoặc hai hệ thống chấm thi trong một bài test để đảm bảo sự công bằng). Trong mỗi ngôn ngữ kiểm tra đều có một hội đồng thi bao gồm các chuyên gia giám sát các tiêu chuẩn thiết lập câu hỏi, chấm thi và quyết định cho chứng chỉ để đảm bảo mức độ đạt được giữa các ngôn ngữ là tương đương.
Hệ thống Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ châu Âu ECL quốc tế cung cấp một hệ thống kiểm tra tiêu chuẩn hóa được tủy chỉnh theo ngôn ngữ của các quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu EU và các quốc gia là các ứng cử viên của EU.
Hệ thống kiểm tra đánh giá này được đưa ra dựa trên các khuyến nghị của Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) và nằm dưới sự điều hành của Hội đồng châu Âu về việc công nhận Chứng chỉ đạt được trong Ngôn ngữ Hiện đại (ECL). Có thể nói ECL chính là một hiệp hội các tổ chức đại diện cho các ngôn ngữ châu Âu.
Hệ thống Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ châu Âu ECL được phát triển bởi một nhóm chuyên gia kiểm tra đánh giá ngôn ngữ quốc tế trong những năm từ 1983 đến 1992. Và kể từ năm 1999, trung tâm quốc tế của hệ thống Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ châu Âu ECL hoạt động tại Ban thư ký Ngoại ngữ, tại trường Đại học Pécs, Hungary.
Theo ecl-vietnam.vn
0842 886 161